Hellingsteech Weetjes
  • Skûtsjes werden gebruikt om goederen te vervoeren
  • Deze schepen werden veelal gebouwd in Friesland
  • Het Woudsender Skûtsje is in 1912 in Drachten gebouwd
  • Vele skûtsjes worden tegenwoordig gebruikt als wedstrijdschip

Voor het vervoer van goederen over het binnenwater werd tot halverwege de 20e eeuw veelvuldig gebruik gemaakt van ‘skûtsjes’. Dit waren tjalkachtige schepen, met name gebouwd in Friesland. Afhankelijk van het seizoen vervoerden zij mest, terpaarde, aardappelen en andere bulkgoederen.

Woudsender skûtsje Klaas van der Meulen

Een kennismaking met Woudsend is niet compleet zonder vermelding van het Woudsender skûtsje, de ‘Klaas van der Meulen’. Niet in Woudsend gebouwd, maar al jaren de trots van ons dorp in de officiële jaarlijkse SKS-zeilwedstrijd.

De Klaas van der Meulen is in 1912 in Drachten op scheepswerf De Pijp gebouwd en heeft daarna jarenlang dienst gedaan als vrachtschip voor mest, terpaarde, aardappelen en andere bulkgoederen. De schipper en zijn gezin woonden aan boord van het schip. Door de schaalvergroting in de binnenvaart en de opkomst van wegvervoer zijn de skûtsjes als vrachtschepen midden vorige eeuw onrendabel geworden. In de jaren vijftig hebben veel skûtsjes een nieuwe bestemming gekregen als wedstrijdschip. Elk jaar worden door de Sintrale Kommisje Skûtsjesilen de zogenaamde SKS-wedstrijden georganiseerd. De Klaas van der Meulen deed voor het eerst mee in 1965 en heeft het kampioenschap diverse malen gewonnen.

De Quiz

Voor deze quiz krijgt u 20 seconden (+ 3 seconden speling voor het starten) tijd om te antwoorden.

1. Hoe vaak is het Woudsender skûtsje kampioen van de SKS geworden?
De Hellingsteech
Op de route