Fermaningsteech Weetjes
  • Wat nu een restaurant is, was vroeger een kerk
  • De kerk is in 1967 omgetoverd van kerk naar restaurant
  • Ponkje betekent 'collectezakje'
  • Het kerkinterieur is grotendeels bewaard gebleven

Het huidige restaurant ’t Ponkje was vroeger de doopsgezinde kerk van Woudsend. In 1722 gebouwd als schuilkerk of ‘vermaning’, in 1858 herbouwd naar ontwerp van S. Oppedijk. Het Friese woord ‘ponkje’ betekent ‘collectezakje’ en verwijst daarmee naar de oorspronkelijke functie van het gebouw.

Van kerk naar restaurant

Het kerkje is in 1967 verkocht en een restaurant geworden. Het kerkinterieur is voor een groot deel bewaard gebleven, zoals kerk- en kerkenraadsledenbanken, de kraak, de orgelgaanderij, het klankbord van de preekstoel en de kerkenzakjes. Bij de verkoop in 1969 is de bijzondere afspraak gemaakt dat het gebouw elk jaar op de 1e zondag van de Advent gebruikt mag worden voor een traditionele kerkdienst van de Doopsgezinde Gemeente. Dat gebeurt nog steeds. Leden van de Doopsgezinde Gemeente uit heel Zuidwest Friesland wonen de dienst bij.

De Quiz

Voor deze quiz krijgt u 20 seconden (+ 3 seconden speling voor het starten) tijd om te antwoorden.

1. Wat betekent het Friese woord 'Ponghalder'?
De Fermaningsteech
Op de route