Al 659 Elfstegentocht deelnemers
In de vroege middeleeuwen was de Zuidwesthoek van Friesland door de veengrond en de vele waterpartijen niet erg geschikt voor bewoning.
De stegenstructuur omvat het oudste deel van het dorp, aangeduid als de Oude Kern. Veel van de namen van de stegen hebben een relatie met de scheepsbouwhistorie van Woudsend.
Aan weerszijden van de Ie staan nu particuliere woningen. Een heel ander beeld dan in de 18e/19e eeuw toen het aanzicht vooral bepaald werd door o.a. scheepswerven.
Een dwarssteeg verbindt twee hoofdstegen met elkaar. In dit geval de Blokmakkersteech en de Bewaarskoallesteech. Vroeger waren er meer dwarsstegen in Woudsend.
Steeg 3
5

Wide steech

Deze straat is ontstaan op een smalle zandrug die een prima ondergrond was voor bebouwing.
Steeg 3
6

Wide Steech

De stegen in Woudsend zijn over het algemeen niet zo breed. Hoe smaller de stegen, des te meer woningen konden in de lengterichting van het dorp gebouwd worden.
De Kamp is één van de oudste straatjes van Woudsend. Vroeger was dit een looppad dat de kern van het dorp verbond met het achterland en met korenmolen ‘t Lam.
Steeg 4
8

Nauwe Steech

De naam Nauwe Steech komt wat vreemd over. Dit lijkt tenslotte een vrij ruime steeg.
Steeg 5
9

Kollegat

De naam van deze steeg is nog altijd een bron van discussie. De meest waarschijnlijke betekenis is ‘heksengat’.
Steeg 5
10

Kollegat

De brug is zeer belangrijk voor het dorp. Tot het einde van de 20e eeuw was er geen brug en kon je alleen per boot naar de andere oever.
Aan de Ie-zijde van deze steeg was vroeger een zeilmakerij gevestigd. De zeilen werden aan de overkant van het water getaand en met bruine conserverende vloeistof geverfd.
In het karakteristieke pandje aan de Midstrjitte 32 was vroeger de slijterij gevestigd van de excentrieke dames Westra.
In oude geschriften wordt Woudsend getypeerd als ‘een dorp met stadsfatsoen’.
Het huidige restaurant ‘t Ponkje was vroeger de doopsgezinde kerk van Woudsend. In 1722 gebouwd als schuilkerk of ‘vermaning’, in 1858 herbouwd naar ontwerp van S. Oppedijk.
Het dorp wordt voor het eerst genoemd in 1337 als Woldesende. De Friese variant van de naam is Waldeseende (1447).
Steeg 8
16

Kapiteinsteech

In de 18e en begin 19e eeuw was een groot deel van de beroepsbevolking van Woudsend werkzaam in de scheepvaart.
In vroeger tijden vond onder andere de bevoorrading van de winkels uitsluitend over water plaats. De Beurtfeartsteech dankt hier zijn naam aan.
Steeg 10
18

Hellingsteech

Voor het vervoer van goederen over het binnenwater werd tot halverwege de 20e eeuw veelvuldig gebruik gemaakt van ‘skûtsjes’.
Steeg 10
19

Hellingsteech

Het stukje weiland schuin over het water was de plek waar vroeger ‘jiske’ (afval) werd gelost en de tûntjes (tonnetjes) werden geleegd.
Steeg 11
20

Smidsteech

De gereformeerde kerk aan het water is gebouwd in 1912.
Steeg 11
21

Smidsteech

In de loop van de 19e eeuw gaat het bergafwaarts met de scheepsbouw. De handelsvaart vraagt om steeds grotere schepen met meer diepgang.
In de Midstrjitte ziet u bij nummer 15 een rijtje huisjes met rode pannen. In de rechterhelft hiervan bevindt zich een heel bijzondere garage.
  • Historie over Woudsend
  • Beleef mee door video's
  • Handige en leuke weetjes
  • Doe mee met de quiz

De 11stegentocht

De negentien stegen van Woudsend verbinden de centraal gelegen Midstrjitte met het water van de Ee en met het westelijk deel van het dorp. Veel van de namen van de stegen herinneren aan de 18/19e eeuw. De benaming van de stegen komt uit de overlevering. In sommige gevallen is de naam van de steeg eenvoudig te begrijpen. In andere gevallen is historische kennis en enige fantasie nodig om de naam te kunnen duiden.