Bewaarskoallesteegh Weetjes
  • De gevelsteen in de steeg verwijst naar houtzaagmolen De Jager
  • De huizen waren via de dwarsstegen bereikbaar
  • Vroeger waren er meer dwarsstegen in Woudsend
  • De woningen in deze steeg doen nog steeds denken aan de situatie voor 1800

De bewaarschool is de voorloper van de kleuterschool. De Nuts-Fröbelbewaarschool waar deze steeg zijn naam aan dankt was gevestigd aan de Dwerssteech 2 (na 50 meter aan de linkerhand) en heeft dienst gedaan tot in de jaren 30. Een bijzonder detail in deze steeg is de gevelsteen in het pand schuin rechts. De steen verwijst naar houtzaagmolen De Jager.

Dwarsstegen

Een dwarssteeg verbindt twee hoofdstegen met elkaar. In dit geval de Blokmakkersteech en de Bewaarskoallesteech. Vroeger waren er meer dwarsstegen in Woudsend. Door de teloorgang van de scheepsbouw werden vanaf begin 19e eeuw de scheepswerven en aanverwante bedrijven aan de Ie vervangen door woningen. De huizen in de stegen zijn ouder en waren via de dwarsstegen bereikbaar. Het zicht op de Ie werd hen door de ‘nieuwbouw’ ontnomen. De naar het oosten gerichte gevels en tuintjes in de stegen doen nog denken aan de situatie van voor 1800.

De Quiz

Voor deze quiz krijgt u 20 seconden (+ 3 seconden speling voor het starten) tijd om te antwoorden.

1. Wat betekent Grutte Pier?
De Bewaarskoallesteegh
Op de route