De Kamp Weetjes
  • De Kamp is één van de oudste straatjes van Woudsend
  • Korenmolen 't Lam is de oudste molen van het dorp
  • De molen is destijds in opdracht van het klooster gebouwd
  • In de 18e eeuw heeft 't Lam een belangrijke rol gespeeld in de bevoorrading van schepen
  • Het molenhuis doet nu dienst als winkel voor de verkoop van gemalen graanproducten

De Kamp is één van de oudste straatjes van Woudsend. Vroeger was dit een looppad dat de kern van het dorp verbond met het achterland en met korenmolen ‘t Lam.

Korenmolen ’t Lam

Korenmolen ’t Lam is de oudste molen van het dorp. In 1511 wordt al een molenaar gemeld in Woudsend in een opgave voor de rijksbelastingen. De molen is destijds in opdracht van het klooster gebouwd. In de loop van de 17e eeuw is de oude molen vervangen door de huidige.

In de 18e eeuw heeft ’t Lam een belangrijke rol gespeeld in de bevoorrading van schepen voor verre reizen op zee. Met name gort was in trek door de lange houdbaarheid. Dezelfde schepen namen op hun terugreis van de Oostzeelanden naast hout en graan ook mosterdzaad mee, wat op de molen werd verwerkt tot mosterd. In 1960 kocht de gemeente Wymbritseradiel de molen en sinds 1995 doet de molen weer waar hij ooit voor gebouwd is: het malen van granen. Eerst werd dit gedaan door twee vrijwilligers, maar inmiddels heeft de molen al lang weer een beroepsmolenaar. Het naastgelegen molenhuis werd in 1999 door de gemeente aangekocht en doet nu dienst als winkel voor de verkoop van zelf gemalen graanproducten.

De Quiz

Voor deze quiz krijgt u 20 seconden (+ 3 seconden speling voor het starten) tijd om te antwoorden.

1. In welk jaar wordt Woudsend officieel in geschriften genoemd?
De De Kamp
Op de route