Nauwe Steech Weetjes
  • De St. Michaëlkerk is de oudste rooms-katholieke kerk van Friesland
  • De St. Michaëlkerk is de enige bestaande schuilkerk
  • In de nok van het kapiteinshuisje hangt nog steeds een ankertje uit 1737

De naam Nauwe Steech komt wat vreemd over. Dit lijkt tenslotte een vrij ruime steeg. Echter, vroeger zag de bebouwing er anders uit. Daar waar nu gras ligt naast de kerk, stonden vroeger huizen tot dicht aan de steeg. En die was toen wel degelijk ‘nauw’.

St. Michaëlkerk

Deze kerk is de oudste rooms-katholieke kerk van Friesland en de enige nog bestaande schuilkerk. Het fenomeen schuilkerk is ontstaan tijdens de reformatie in de 16e eeuw. In deze periode waren de calvinisten in grote delen van Nederland aan de macht gekomen. De gereformeerde religie werd leidend. Katholieken en aanhangers van andere ‘verboden’ religies moesten hun toevlucht nemen tot verborgen en illegale kerkjes in bestaande gebouwen.Na verloop van tijd werden schuilkerken steeds meer toegestaan en werden daar tegen betaling vergunningen voor verleend. Voorwaarden voor de verlening van zo’n vergunning waren dat een schuilkerk van buiten op geen enkele manier als kerk herkenbaar mocht zijn (geen torens en geen glas in lood ramen) en dat het gebruik ervan niet als storend mocht worden ervaren door de calvinisten. Kerkgangers moesten het gebouw binnengaan door een deur die niet aan de openbare weg mocht liggen en dan nog slechts met hoogstens twee personen tegelijk. Klokgelui was verboden en gezang mocht buiten niet hoorbaar zijn.

De Michaëlkerk vindt haar oorsprong in 1662, toen een woning als kerkruimte werd ingericht (de schuilkerk). In 1792 werd op dezelfde plaats een kerk gebouwd, toen nog zonder toren. Pas in 1933 is de toren aangebouwd. De kerk is nog steeds volop in gebruik.

Het kapiteinshuisje

Het witte huis op de hoek heeft als bijnaam het Kapiteinshuisje. Dit voert ons terug naar de roemruchte 18e eeuw toen Woudsend groot was in de bouw en onderhoud van zeewaardige zeilschepen, maar ook in de internationale handelsvaart. Vele Woudsender schippers en bemanningsleden zijn in die tijd de grote zee opgegaan om handel te drijven. De Oostzee werd druk bevaren maar ook met Frankrijk, Portugal en Ierland bestonden intensieve handelsrelaties. Eén van de schippers woonde in die tijd in het ‘witte huisje’ (1737). Een saillant detail is het ankertje dat nog steeds in de nok van het huis hangt. Als de schipper op zee was dan was het ankertje verdwenen. Was hij thuis, dan werd onmiddellijk het anker zichtbaar opgehangen.

De Quiz

Voor deze quiz krijgt u 20 seconden (+ 3 seconden speling voor het starten) tijd om te antwoorden.

1. De kerk heeft lang geen toren gehad omdat...
De Nauwe Steech
Op de route