Hellingsteech Weetjes
  • Aan de overkant was vroeger een scheepswerf met molen
  • Op de Jiskepôlle werd afval en ontlasting gelost
  • Vanaf 1960 kreeg iedereen een 'eigen' WC en verloor de Jiskepôlle zijn functie

Aan de overkant van de Ee was vroeger een scheepswerf met een houtzaagmolen. Deze molen De Hoop is in het begin van de 20e eeuw afgebroken. Aan de overzijde van het waterkruispunt bevond zich tot halverwege de vorige eeuw de oude Jiskepôlle, waar afval en ontlasting werd gelost. De ontlasting werd met zogenaamde tûntjes (tonnetjes) bij de huizen opgehaald.

De Jiskepôlle

Het stukje weiland schuin over het water was de plek waar vroeger ‘jiske’ (afval) werd gelost en de tûntjes (tonnetjes) werden geleegd. De bewoners deden toen hun behoefte op een ton. Eén keer per week werd deze ton door de gemeente opgehaald en vervangen door een lege ton. Sommige huizen hadden hiervoor een apart deurtje. In de Hellingsteech is zo’n deurtje nog te zien. Rond 1960 hadden alle huizen in Woudsend een eigen wc en had de Jiskepôlle zijn functie verloren.

Overigens is over de plek voor het legen van de tonnen goed nagedacht! De Jiskepôlle lag noordoostelijk van het dorp, een windrichting die statistisch gezien weinig voorkomt…

De Quiz

Voor deze quiz krijgt u 20 seconden (+ 3 seconden speling voor het starten) tijd om te antwoorden.

1. Hoeveel werkende molens kent Woudsend nu in de dorpskern en hoeveel stonden er in de 19e eeuw?
De Hellingsteech
Op de route