Wide steech Weetjes
  • Tot de 20e eeuw waren er meer dan 50 huizen en winkeltjes gevestigd
  • Tot de 20e eeuw was de Midstrjitte het bruidende centrum van het dorp
  • Bijna elk huisje was een winkel
  • Er waren geen grote supermarkten

We staan op het kruispunt van de Wide Steech en de Midstrjitte. Deze straat is ontstaan op een smalle zandrug die een prima ondergrond was voor bebouwing. Het bood optimale bescherming tegen het water en hier is dan ook de basis gelegd voor het dorp Woudsend. Tot halverwege de 20e eeuw waren in de Midstrjitte meer dan 50 huizen en winkeltjes gevestigd.

Winkelstand door de eeuwen heen

Tot halverwege de 20e eeuw was de Midstrjitte het bruisende centrum (samen met De Dyk) van het dorp. Er was drukke bewoning en bijna elk huisje was ook een winkel. Geen grote supermarkten maar veel kleine kruidenierswinkeltjes, vier bakkers, drie slagers, winkeltjes voor groenten, vis, klompen, hoeden, textiel, petroleum, rookwaren, porselein, potten, pannen, wol, drank, zuivel, kleding, touw, gereedschap, rijwielen, lampen, kachels, verf, ansichtkaarten en papier.

De eerste helft van de vorige eeuw was een armoedige tijd. Er was werkeloosheid en er waren geen sociale voorzieningen. Vaak deden de vrouwen de winkel om wat bij te verdienen naast de baan van de man, of omdat ze weduwe waren. Vanaf de jaren zestig van de vorige eeuw is de winkelstand in Woudsend drastisch teruggelopen. Om de dynamiek van de Midstrjitte in leven te houden zijn er nu verschillende winkels gericht op gasten van Woudsend.

De Quiz

Voor deze quiz krijgt u 20 seconden (+ 3 seconden speling voor het starten) tijd om te antwoorden.

1. Welke combinatie is van toepassing op de historische winkelstand van Woudsend?
De Wide steech
Op de route