Kollegat Weetjes
  • Tot het einde van de 20e eeuw kon je alleen per boot naar de andere oever
  • De eerste brug was een houten draaibrug
  • In 1975 is de huidige Hellingbrug geopend

Het water dat door Woudsend stroomt is de Ie. Dit vaarwater is van doorslaggevend belang geweest voor het ontstaan en de groei van Woudsend. De Ie verbond in vroeger tijden de Zuiderzee (het huidige IJsselmeer) met steden als IJlst en Sneek en, voor de indijking van de Middelzee, ook met Leeuwarden.

De brug van Woudsend

Een brug is zeer belangrijk voor het dorp. Tot het einde van de 20e eeuw was er geen brug en kon je alleen per boot naar de andere oever. De eerste brug was een houten draaibrug, die later vervangen is door brug van ijzer. In 1975 is de huidige Hellingbrug geopend. Naast de brug staat het oorspronkelijke brugwachtershuisje. Daarnaast staat een groot huis, het zogenaamde Koetshuis.

De Quiz

Voor deze quiz krijgt u 20 seconden (+ 3 seconden speling voor het starten) tijd om te antwoorden.

1. Hoe kwam je over de Ie voordat de huidige brug in 1975 werd gerealiseerd?
De Kollegat
Op de route