Blokmakkersteech Weetjes
  • De stegen verbinden de Midstrjitte met de Ee
  • Veel stegennamen komen uit de 18/19e eeuw

De Blokmakkersteech is één van de negentien stegen in Woudsend. De stegenstructuur omvat het oudste deel van het dorp, aangeduid als de Oude Kern. Veel van de namen van de stegen hebben een relatie met de scheepsbouwhistorie van Woudsend. De Blokmakkersteech herinnert aan een mast- en blokmakerij die aan de Eewal gevestigd was. Een blok is een katrol op een schip.

De stegenstructuur van Woudsend

De negentien stegen van Woudsend verbinden de centraal gelegen Midstrjitte met het water van de Ee en met het westelijk deel van het dorp. De stegenstructuur omvat het oudste deel van het dorp, aangeduid als de Oude Kern.

Veel van de namen van de stegen herinneren aan de 18/19e eeuw toen Woudsend, hoewel van oorsprong een agrarische nederzetting, lange tijd jaren gedomineerd werd door een bloeiende industrie van scheepsbouw, scheepsonderhoud en internationale handelsvaart. De benaming van de stegen komt uit de overlevering. In sommige gevallen is de naam van de steeg eenvoudig te begrijpen. In andere gevallen is historische kennis en enige fantasie nodig om de naam te kunnen duiden. Vier van de negentien stegen hadden heel vroeger het karakter van een smalle opvaart. Deze vaarten zijn echter al in de loop van de 18e eeuw gedempt.

De Quiz

Voor deze quiz krijgt u 20 seconden (+ 3 seconden speling voor het starten) tijd om te antwoorden.

1. Wat betekent Oude Kern?
De Blokmakkersteech
Op de route