Wide Steech Weetjes
  • Hier woonden veel grote gezinnen in kleine huizen
  • Veel van deze huizen zijn inmiddels afgebroken

De stegen in Woudsend zijn over het algemeen niet zo breed. Hoe smaller de stegen, des te meer woningen konden in de lengterichting van het dorp gebouwd worden. De Wide Steech is hier met zijn relatief brede toegang een uitzondering op. Hier woonden vele grote gezinnen in kleine huizen, waarvan er inmiddels veel zijn afgebroken.

De Quiz

Voor deze quiz krijgt u 20 seconden (+ 3 seconden speling voor het starten) tijd om te antwoorden.

1. De slag bij Warns (1345) is gewonnen door...
De Wide Steech
Op de route