Smidsteech Weetjes
  • In de 19e eeuw ging het de scheepsbouw bergafwaarts
  • Steden & dorpen in Groningen namen de scheepsbouw over
  • In de 20e eeuw was er gelukkig volop bedrijvigheid
  • Visserij, landbouw en vracht- en beurtvaart waren populair

In de loop van de 19e eeuw gaat het bergafwaarts met de scheepsbouw. De handelsvaart vraagt om steeds grotere schepen met meer diepgang. Woudsend verliest zijn functie aan steden en dorpen in Groningen. De schippers, bemanningsleden en handwerklieden werden boeren, koopmannen, vissers, middenstanders, timmermannen, handelaren enz.

Woudsend in de 20e eeuw

De scheepsbouw verdween uit Woudsend, maar er bleef volop bedrijvigheid. Een zeepfabriek, een olieslagerij, een verzekeringsmaatschappij, een zuivelfabriek, twee houtzaagmolens, een korenmolen en diverse kleine middenstandsbedrijven zorgden voor economische dynamiek.
Daarnaast was een groot deel van de beroepsbevolking werkzaam in de visserij, de vracht- en beurtvaart en de agrarische sector.

De Quiz

Voor deze quiz krijgt u 20 seconden (+ 3 seconden speling voor het starten) tijd om te antwoorden.

1. Tussen Heeg en Woudsend ligt het eiland De Gouden Boaiem (De Gouden Bodem). Waar komt deze naam vandaan?
De Smidsteech
Op de route