Kapiteinsteech Weetjes
  • Tot aan de 19e eeuw waren inwoners vooral werkzaam in de scheepsbouw
  • Lolle Harings Nauta is één van de meest beroemde schippers van Woudsend

In de 18e en begin 19e eeuw was een groot deel van de beroepsbevolking van Woudsend werkzaam in de scheepvaart. Woudsend kende ca. 35 schippers en daarnaast vele timmermannen, zeilmakers, touwslagers, blokmakers en smeden. Maar het waren natuurlijk de schippers en hun bemanning die met de spannende verhalen thuiskwamen.

Er wordt gefluisterd…


Het varen op de wereldzeeën was niet zonder gevaren. De vele zee-oorlogen die werden uitgevochten maakten de internationale handelsvaart tot een riskante business. En dan waren er nog de extreme weersomstandigheden. Zo gaat het verhaal dat één van de meest beroemde Woudsender schippers, Lolle Harings Nauta, met zijn schip zes maanden vast heeft gezeten in het ijs bij Rusland. Het was het jaar 1788, waarin één van de strengste winters ooit plaatsvond. De 18e eeuw bracht Woudsend grote welvaart, maar dat ging niet zonder grote offers en ontberingen…

De Quiz

Voor deze quiz krijgt u 20 seconden (+ 3 seconden speling voor het starten) tijd om te antwoorden.

1. Hoe oud is Lolle Harings Nauta geworden?
De Kapiteinsteech
Op de route