Smidsteech Weetjes
  • De kerk aan het water is in 1912 gebouwd
  • Voorheen bevond zich hier de Noorderwerf
  • Het is niet met zekerheid te zeggen, maar er is een kans dat de steegnamen zijn verwisseld

De gereformeerde kerk aan het water is gebouwd in 1912. Daarvoor was dit de locatie van de ‘Noorderwerf’ van Jelle Nijdam, waar zich ook een helling bevond waar schepen te water gelaten konden worden.

Er wordt gefluisterd…


Het is mogelijk dat de Smidsteech en de Hellingsteech in de loop van de tijd per ongeluk zijn verwisseld. De huidige Smidsteech is gelegen op de plaats waar de Noorderwerf en helling stonden. Het lijkt dus logisch hier de naam Hellingsteech te hanteren. Op sommige oude kaarten gebeurt dit overigens ook.

De Quiz

Voor deze quiz krijgt u 20 seconden (+ 3 seconden speling voor het starten) tijd om te antwoorden.

1. Hoe heet het woonhuis dat vroeger de gereformeerde kerk was?
De Smidsteech
Op de route